Counseling is een kortdurende praktische psycho-sociale hulpverlening door middel van gesprekken.
Counseling vindt zijn grondslag in de persoonsgerichte en non-directieve (non=niet, directief=sturend) aanpak van Carl Rogers en in mindere mate in de ideeŽn van Abraham Maslow over Ďzelfverwezenlijkingí.

Zelf ga ik graag eclectisch te werk en put goede ideeŽn uit deze, maar ook uit andere benaderingswijzen met als basis het praktische 3-fasen hulpverlenings model van Gerard Egan waarin de cliŽnt centraal staat.
In de derde fase, het opstellen van een actieplan, heeft het counselen een duidelijke gedragsgerichte, coachende ondertoon en maak ik vaak gebruik van de RET (Rational Emotive Therapy) van de Amerikaanse psycholoog Dr. Albert Ellis.

 

Volgens de RET-theorie is het niet de situatie zelf die bij ons stress en andere emoties oplevert, maar zijn het onze (irrationele) gedachten en ideeŽn over die situatie die een groot deel van onze nare gevoelens veroorzaken.

Door nu deze gedachten en ideeŽn te veranderen kun je je gevoel veranderen en weer grip op je stemming krijgen, je minder gestresst gaan voelen.

De RET moet je zeker niet verwarren met Ďpositiefí denken.

Het is realistisch denken!