We hebben allemaal wel eens een periode in ons leven dat we het tijdelijk ‘even niet meer zien zitten’, dat we vastzitten in onze eigen denkpatronen, dat we vastzitten in onze eigen problematiek. Het kan dan prettig zijn om met iemand die onbevooroordeeld is alles weer eens rustig op een rijtje te zetten.
Een counselor is hier bij uitstek geschikt voor.
De counselor biedt geestelijk gezonde mensen een steuntje in de rug bij het zelf zoeken naar een oplossing voor hun problemen of bij het beter leren omgaan met problemen waar hij/zij op dat moment onder gebukt gaat.

Een counselor zegt niet wat je moet doen, maar gaat samen met je op zoek naar een oplossing voor je problemen die specifiek bij jou past.
Problemen hebben vaak te maken met gevoelens. Door deze gevoelens te verwoorden geeft de counselor je meer inzicht in je huidige situatie, er wordt gekeken naar wat je wilt en hoe je je wilt gaan voelen en ten slotte kan er een actieplan opgesteld worden om dit doel te bereiken.