We hebben allemaal wel eens een periode in ons leven dat we het tijdelijk ‘even niet meer zien zitten’, dat we vastzitten in onze eigen denkpatronen, in onze eigen problematiek. Het kan dan prettig zijn om met iemand die onbevooroordeeld is alles weer eens rustig op een rijtje te zetten.

Problemen hebben vaak te maken met gevoelens. Door deze gevoelens door een ander te laten verwoorden krijg je meer inzicht in je huidige situatie.

Het is zelfs gebleken dat alleen al het hebben van ‘een luisterend oor’ zeer effectief kan zijn bij het hanteerbaar maken van stress en positief werkt bij het oplossen van problemen.

De Praktijk voor Counseling heeft daarom besloten om deze ondersteuning door middel van telefonische gesprekken aan te bieden.

De telefonische consulten worden echter niet meer door de zorgverzekeraars vergoed.

Om deze vorm van psychosociale hulpverlening toch voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden zijn de consultatiekosten inkomensafhankelijk.

 

 

Aanmelding vindt plaats via e-mail: info@praktijkvoorcounseling.nl met een korte omschrijving van je problematiek/hulpvraag.

                                                            

                                                                        

Bijkomende voordelen zijn:

-          bereikbaar vanuit het hele (buiten)land

-          geen reistijden

-          geen lange wachttijden

-          laagdrempelig

-          persoonsgebonden/ betaalbare kosten

-          vanuit je eigen vertrouwde omgeving